Polityka prywatności

Ochrona danych w skrócie Ogólne informacje

Niniejsze wskazówki zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają zidentyfikować Cię osobiście. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdziesz w naszej polityce prywatności, która jest wymieniona poniżej :

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest dokonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora znajdziesz w stopce tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane na kilka sposobów. Po pierwsze, zbierane są, gdy nam je udostępniasz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po uzyskaniu Twojej zgody podczas odwiedzania strony internetowej za pomocą naszych systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne, takie jak przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony. Zbieranie tych danych jest automatyczne, gdy wchodzisz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część zebranych danych służy do zapewnienia prawidłowej dostępności strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twojego zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?

Masz prawo w dowolnym momencie otrzymać bezpłatne informacje o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w dowolnym momencie cofnąć. Ponadto, w określonych okolicznościach, masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo do składania skarg do właściwego organu nadzorczego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych oraz w przypadku innych pytań w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce strony.

Hosting i sieci dostarczania treści (CDN) Zewnętrzny hosting

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług hostingowych (Hostera). Dane osobowe, które są zbierane na tej stronie internetowej, przechowywane są na serwerach Hostera. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, zapytania o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umów, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest używany w celu spełnienia umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego i efektywnego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz Hoster przetwarza Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do spełnienia swoich obowiązków i postępuje zgodnie z naszymi wytycznymi w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

W celu zagwarantowania zgodności z przepisami o ochronie danych zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z naszym Hostem

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

 

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

 

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

 

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

 

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

 

ADVENTURY® GmbH

Bahnhofstrasse 50

85241 Hebertshausen

Niemcy

 

Telefon: +49 176 22 89 89 56

E-mail: hello@adventury.de

 

Pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy małą firmą i w związku z tym nie musimy powoływać inspektora ochrony danych.

 

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

 

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

 

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPARTE JEST wg. ART. 6 ABS. 1 LITR. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE REGULAMIN. OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDZIESZ W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU Sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że uda nam się wykazać złożone przyczyny przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY W CELU TWIERDZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY IDENTYFIKACJI ROSZCZEŃ PRAWNYCH (Sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

 

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WSTRZYMAĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W ZAKRESIE JEST ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU Sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane w celu reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

 

W przypadku naruszeń RODO osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

 

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

 

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

 

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

Informacje, usuwanie i poprawianie

 

W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawiania lub usunięcia tych danych. W tym celu lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 

Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, należy wyważyć Państwa i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

 

Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

 

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

 

Nasze strony internetowe korzystają z tzw. „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub na stałe (pliki cookie trwałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu do czasu, aż je sam usuniesz lub Twoja przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

 

W niektórych przypadkach, gdy wchodzisz na naszą stronę, na Twoim urządzeniu mogą być także przechowywane pliki cookies podmiotów zewnętrznych (pliki cookies podmiotów zewnętrznych). Umożliwiają nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

 

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

 

Pliki cookies wykorzystywane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (pliki cookies niezbędne) lub zapewnienia wybranych przez Ciebie funkcji (funkcjonalne pliki cookies, np. funkcja koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies np.