Impressum

ADVENTURY® GmbH

ADVENTURY® GmbH
Bahnhofstraße 50
85241 Hebertshausen
Germany

Handelsregister: 263517
Registergericht: München

Vertreten durch:
Thomas Leß

Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE332503966
LEI: 391200ZIRY6LL5FH0O92

Kontakt

T. +49 176 22 89 89 56
E. hello@adventury.de
W. www.adventury.de

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS). Ta platforma służy do rozwiązywania sporów między konsumentami a handlowcami internetowymi. Adres URL https://ec.europa.eu/consumers/odr prawdopodobnie jest stroną internetową, na której klienci i handlowcy mogą rozwiązywać konflikty online.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich / Powszechny Ośrodek Rozstrzygania Sporów: W tym miejscu jest wyjaśnione, że firma nie jest zobowiązana do uczestnictwa w procedurach pozasądowego rozstrzygania sporów przed ośrodkiem rozstrzygania sporów konsumenckich. Oznacza to, że nie są zmuszeni do udziału w pozasądowych procedurach rozstrzygania sporów, jeśli dojdzie do konfliktów z konsumentami.

Odpowiedzialność za treści: Ten fragment określa odpowiedzialność dostawcy usług za treści znajdujące się na stronie internetowej. Zgodnie z § 7 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (TMG), dostawca usług jest odpowiedzialny za treści własne na stronie internetowej zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Nie są jednak zobowiązani do monitorowania obcych treści. Jeśli dowiedzą się o treściach niezgodnych z prawem, są zobowiązani do ich natychmiastowego usunięcia.

Ogólnie rzecz biorąc, te fragmenty tekstu zawierają informacje prawne, które określają ramy prawne i odpowiedzialności dostawcy usług w odniesieniu do strony internetowej i ewentualnych sporów z konsumentami. Ważne jest, aby takie informacje znajdowały się na stronach internetowych w celu zapewnienia klarowności i przejrzystości prawnej.

Odpowiedzialność za linki Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy również udzielać gwarancji co do tych obcych treści. Za treści na połączonych stronach zawsze odpowiedzialny jest odpowiedni dostawca lub operator tych stron. Połączone strony były sprawdzane pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w chwili tworzenia łączy. Nie można było zidentyfikować treści niezgodnych z prawem w chwili utworzenia łączy.

Jednak stała kontrola treści na połączonych stronach nie jest możliwa bez konkretnej wskazówki naruszenia prawa. Po zgłoszeniu naruszenia prawa, takie łącza zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie Treści i dzieła tworzone przez operatorów tych stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, modyfikacja, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie wykraczającej poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

Jeżeli treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, to prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności, treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to zauważysz naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednie zgłoszenie. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawnych, takie treści zostaną niezwłocznie usunięte.